Historie

Kapitoly

Imperiální éra

Epocha reforem

Vzrůst a mír

Konflikt a obnovení

Dlouhá noc:Pád společenství systémů a následky

 

                                                                                                              Zpět na začátek stránky 
Imperiální éra


112 BIE(=before imperiál era/předimperiální věk) – Skupina Vedranských vědců pod vedením moudrého mistra Rochinda objevuje vířivý proud(=slipstream).Tím nastává nová éra v cestování vesmírem.Rochind předvídá, že vířivý proud bude požíván pro mírový průzkum a kolonizaci okolních světů.

0 CY(Coronation year;později Commonwealth year) – Generál Hauscar nax Yoweri a jeho kampaň za dobytí 6 galaxií vyvrcholila ve vznik Vedranské říše.Po staletí říše rostla, na počátku čítala něco okolo 2000 světů a poté ji tvořilo přes jeden milion světů, přes kolonie, přední stráže, a sídla základů Vrchní stráže.

859 CY – Lodě Vrchní stráže se dostávají do rukou Kaldery.Technologie vířivého proudu se poprvé dostává mimo Vedranskou říši.

870 CY - Formuje se nová Kalderská Aliance jako protiváha Vedranské říše.V příští dekádě aliance úspěšně vytlačuje Vedrány z Malého Maggelanova Mračna.

895 CY – Vrchní stráž dobývá planety Kalderash.Tímto krokem končí válka a Kalderská aliance je rozpuštěna.

1550 CY – Domovský svět Jeath je začleněn do Vedranské říše.

2937 CY – Vedranská císařovna Yoweri XXIII umírá a nezanechává po sobě ženského dědice.Tato událost spouští Válku o Následnictví.Boje trvají 60 let a je jich daň je obrovská, přes 1000 světů je zdevastováno.

3336 CY – Vrchní stráž dobývá Ugroth, domovský svět Perseiďanů.Pracovití perseiďané rychle obsazují důležitá místa v říšské administrativě.

3812 CY – Makra VII je mírumilovně začleněn do impéria.
                                                                                                              Zpět na začátek stránky 

Epocha reforem

4150 CY – Díky neustále se zvyšujícím kolonizačním nárokům a klesajícímu zájmu o vojenskou službu otvírá poprvé v historii Vrchní stáž své hodnosti osobám, které nejsou vedranského původu.Mnoho historiků se domnívá, že právě tento krok nastartoval nové reformy, které vedly ve vytvoření Společenství.

4205 CY< span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#9595AA;mso-ansi-language:CS; mso-fareast-language:CS;mso-bidi-language:AR-SA"> – Vzpoura Perseiďanů vůči imperiální moci je brutálně rozdrcena, ale jenom po krutých bojích a vojenských vzpourách několika perutí Vrchní stráže.Veřejné mínění se distancuje a to má za následek vytvoření Konklávi, prvního císařského poradního orgánu.Reformní hnutí pokračuje a dodává sílu císařství po několik dalších dekád.

4279 CY – Pod vedením vedranského duchovního vůdce Sucharitkula, Konkláve oficiálně rozpouští císařství a nahrazuje jej plně demokratickým Systémem Republik.Císařská samospráva ale nadále odolává, a hrozí vznik občanské války.Tato napjatá situace končí, když vrchní velitelka Vrchní stráže Sani nax Rifati nabízí kompromis.Vedranská císařovna zůstane zákonnou vládkyní bývalého císařství, ale s politickou silou postoupenou zvolené vládě.Je zrozeno Společenství systémů a spolu sním i epocha míru a prosperity v šesti galaxiích.
                                                                                                              Zpět na začátek stránky 

Vzrůst a mír

6811 CY – Lidský filozof Friedrich Nietzsche uveřejňuje své dílo“Thus spake Zarathustra(?Tak mluvil Zarathustra?).Tento neznámý autor, nyní nevědomky položil základ nové geneticky upravené rase lidí, Nietzscheanů.

6883 CY – Při pokusu terraformovat planetu Ni Kau Prime dochází ke kontaktu se záhadnou rasou Pyrianů.Tato rasa žije na planetách podobných peklu.Před kolonizací dochází k „pyraformovaní“ a planeta se stává obyvatelnou pro rasy Pyrianů.Takto třeba přeměnili pro ostatní rasy pohostinnou planety Duhové Písky (Rainbow Sands).Po několika potyčkách byl uzavřen de facto mír, s tím že každá rasa je povinna uznat teritorium jiné rasy.

7085 CY – Třicet let po prvním kontaktu s Perseiďany přistupuje do Společenství systémů planeta Země.Lidé se rychle přizpůsobují životnímu stylu ve Společenství a brzy jsou zastoupeni v šesti galaxiích.

7756 CY< span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#9595AA;mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:CS;mso-bidi-language:AR-SA"> – Rasa známá jako Than-Thre-Kull v referendu souhlasí s přistoupením do Společenství systémů.Thanské světy jsou oficiálně přijaty roku 7762 CY.

8400 CY – Genetický vědec a odpadlík Dr. Paul Museveni objevuje stanici Ayn Rand.Ta se stává první nietzscheanskou kolonií.V současné době tvoří Nietzscheani 8% z celkové lidské populace.

8402 CY – Nietzscheanský praotec Drago Museveni se narodil na stanici Ayn Rand.

8424 CY – Dr. Paul Museveni umírá za dosud neobjasněných událostí a jeho syn Drago přebírá vedení stanice Ayn Rand.

8503 CY - začíná éra dvanácti století míru.

9112 CY – Krrendar IV, domovský svět Nightsiderů se po desetiletích ekologické devastace stává protektorátem Společenství.I přes obrovské úsilí nejlepších vědců na terraformování je Krrendar IV nezpůsobilý pro život Nightsiderů.Je proto přenechán Pyrianům.Nightsideři jsou proto evakuováni a jejich rasa se rozptyluje po celém známém Vesmíru.

9688 CY – S vidinou míru a žádných hrozeb na horizontu se z Vrchní stáže stává spíše politická organizace.Ozývají se již první hlasy volající po rozpuštění této organizace.

9760 CY – Probíhá referendum o zrušení Vrchní stráže.Končí poměrem 52 procent ku 48 procentům ve prospěch zastánců pokračování Vrchní stráže.Nicméně zastánci zrušení trvají na tom, že za 10 let musí proběhnou nové hlasování.Vrchní Stráž má deset let na to, aby dokázala, že je nezbytnou součástí Společenství Systémů.
                                                                                                              Zpět na začátek stránky 

Konflikt a obnovení

9766 CY – Lidmi, perseiďany a Nietzscheany obývaný svět Brandenburg Tor je napaden neznámými útočníky.Tři miliardy obyvatel jsou doslova zmasakrovány.Přeživší označují útočníky jako Magogy.Během následujících patnácti let dochází ke sporadickým útokům Magogů.Referendum o rozpuštění Vrchní stráže je definitivně odloženo.

9781 CY – Diplomaté Společenství uzavírají Antarskou smlouvu(The Treaty of Antares) v níž pozastavují nepřátelství vůči Magogům.Tato pacifistická smlouva je uzavřena i přes protesty Nietzscheanů, kteří jsou zastánci totálního vyhlazení Magogů.Patnáct nietzscheanských světů hrozí kompletním odtržením od Společenství systémů.Svou hrozbu ale stahují po bezpečnostních zárukách od Vrchní stráže.
                                                                                                              Zpět na začátek stránky 

Dlouhá noc: Pád Společenství systémů a následky    

9784 CY – Po letech plánování, koalice Nietzscheanů zahájí útok na Vrchní stráž.Má zájem na převratu a nastolení Nietzscheanského impéria.Na Vrchní stráž a její zázemí na 500 světech jsou neustále podnikány útoky.To má za následek zničení poloviny Argosské flotily.Císařovna Sucharitkul XII je zavražděna, když je její osobní stráž přepadena nietzscheanským komandem.Země je bombardována z orbitu.Pokusy o obsazení San-Ska-Re jsou odraženy Thanskými strážnými oddíly, ale pouze za cenu obrovských ztrát na obou stranách.

9785 CY – Občanská válka stále pokračuje.Nietzscheanská flotila překazila protiútok Vrchní Stráže v systému Acheron Delta.Poté je morálka sražena až na dno.Tarn-Vedra je z nějakého důvodu oddělena od systému vířivého proudu.Většina obydlených světů v Mléčné dráze a galaxii Andromeda je obsazena Nietzscheany.San-Ska-Re se stává prozatímním hlavním světem Společenství.

9786 CY – Poslední bitva je svedena u Witchhead Nebula.Lodě Vrchní stáže jsou přepadeny nietzscheanskou flotilou a obě flotily jsou skoro zničeny.
Zakrátko se opět objevují Magogové.Jejich masivní roj flotil pluje celým známým Vesmírem.Bez centrální moci jsou všechny světy ponechány svému osudu.

9787 CY – Oslaben válkou o nastolení Nietzscheanského impéria podléhá smečka Drago-Kazov smečce Jaguár.Koalice je roztříštěna a znovu propuká chaos.Zbývající lodě Vrchní stráže se pokouší znovu nastolit stav před občanskou válkou, ale veškeré pokusy jsou neúspěšné.Ostatky Draga Museveniho jsou svěřeny do opatrování smečce Kodiak, jednomu z nejbližších Dragových spojenců.

9795 CY – V naději znovu nastolit mezihvězdný obchod a obchodní styky, skupina velkých obchodních společností zakládá Společnost Volného Obchodu.

9797 CY – Během jednoho z mnoha nájezdů Magogů na Zemi, je chycen a nakažen magogskými larvami je muž.Nějakým zázrakem zůstává stále při vědomí.Během svého věznění mluví opakovaně se svými magogskými vězniteli o mnoha vírách a náboženstvích zde na Zemi.Inspirován jeho slovy jeden z Magogů odmítá násilí a zakládá náboženský směr zvaný ?Lidé Cesty?(the People of the Way).Mnoho lidí, Thanů, Perseiďanů, ale i dalších, dokonce i z řad Magogů přechází na tuto víru.Jejich posláním je šířit jejich učení a mír ve známém Vesmíru.

9856 CY – Bez Společenství, znovu obnovuje mnoho Thanských světů své vlády a spojuje je do jedné Thanské vlády.Mnoho dalších druhů začíná žít s Thany v harmonii a rychle začínají přebírat jejich politické a sociální zájmy.

9956 CY – Takzvaný „Šílený perseiďan“ Hasturi prohlašuje, že objevil cestu do světa Tarn-Vedra, domovské planety Vedranů, zakladatelů Společenství.Po jeho smrti jsou ale jeho veškeré záznamy ztraceny a předpokládá se, že jsou zničeny.

10065 CY – Stále silná smečka Drago-Kazov zrazuje smečku Kodiak a zmocňuje se ostatků velkého Draga Museveniho.Jeho ostatky jsou přemístěny na svět Enga’s Redoubt, domovského světa smečky Drago-Kazov.

10070 CY – Castilianští obyvatelé se zbavují svých nietzscheanských vládců a ustanovují demokratickou vládu, vedenou kancléřem Leem.

10083 CY – V oblasti Mléčné Dráhy dochází k útokům na transportní lodě a kolonizační plavidla.Útočníky se zatím nedaří identifikovat.

10087 CY – V systému Hephaistos blízko horizontu událostí černé díry objevuje loď Eureka Maru loď Vrchní stráže Andromeda Stoupající.Z posádky je naživu pouze kapitán Dylan Hunt.Ten prohlašuje, že znovu obnoví Společenství systémů a nastolí ve Vesmíru řád a spravedlnost

Zpět na začátek stránky 

Imperiální éra    Epocha reforem    Vzrůst a mír    Konflikt a obnovení    Dlouhá noc:Pád společenství systémů a následky