Vířivý proud

Od doby objevení před asi 10 000 léty Vedránským fyzikem Rochindou, vířivý pohon (dále jen "VP") spojil galaxie dohromady. VP je jakýmsi rozšířením naší reality. Dodatečná dimenze, která je celkově propletena s námi. VP je místo, kde jsou vidět kvanta spojení jako pouta, zejména velká a silná propojení jako ty mezi obrovskými koncentracemi hmoty jako třeba planety a hvězdy. Loď která vstoupí do VP může využít energii z těchto pout a řídit je z jednoho hvězdného systému do druhého.

Jedna ze zajímavých věcí na putováním VP je, že doba letu má pouze málo co dělat se vzdáleností mezi body. Když má pilot štestí a vede VP dobře, doba letu mezi galaxiemi je otázka minut, ale posaďte tam pilota, kterému to nejde a stejná cesta může trvat týdny i měsíce.

Jiná neobvyklá věc na VP je, že je potřeba živého - tedy organického pilota, který povede loď VP. Na křižování cest v prostoru VP jsou obě cesty jasně potenciálně správné i nesprávné. To je pouze když si pilot zvolí specifický směr, který může způsobit kolaps a jeden směr se stane správným a ten druhý špatným. Pro jisté důvody stále není úplně pochopen. Organické bytosti mají sklony ke zvolení správných směrů, nebo přesněji, přímé zvolení cesty dělá zvolenou cestu právě tou správnou.